NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF september 2020

Beste VNF-Nijkerk leden,

Het is helaas een vreemde wereld waarin we momenteel leven. Waar de corona effecten in het begin nog meevielen en we allemaal dachten na de zomer weer gewoon onze gang te kunnen gaan, blijft de corona-pandemie de wereld strak in haar greep houden en lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht. Vanuit het bestuur hopen we dat een ieder van jullie, persoonlijk of in de nabije familie en omgeving, geen echte corona-gevallen heeft meegemaakt.

Het voortduren van deze pandemie en de huidige regelgeving heeft ook een behoorlijk effect op onze vereniging gehad, zo hebben we al ruim een half jaar geen clubavond kunnen organiseren en hebben we in onze laatste bestuursvergadering (die tegenwoordig veilig via Whatsapp plaatsvinden) besloten dat ook in september niet te doen. We hopen allen op betere tijden en hebben met een dun potloodje toch maar de geplande wedstrijdavond voor eind november ingepland. Laten we hopen dat dit gewoon doorgang kan vinden. We willen ook proberen om een aantal excursies dit najaar gewoon door te laten gaan. Deze zullen dan wat dichter bij huis gehouden worden dan eerst de bedoeling was (zie ook de recente mail hierover).

We hopen dat een ieder toch nog tijd kan vinden om er (alleen of in een klein groepje) zo af en toe met de camera op uit te gaan. De ergste warmte is gelukkig voorbij en de ochtenden en avonden zijn weer heerlijk fris voor wat macro- of landschapswerk. Gelukkig is er voor ons allen vlak bij huis genoeg moois te vinden en is het niet nodig om naar het buitenland op zoek te gaan naar inspiratie.

Als bestuur hebben we de laatste maanden niet stil gezeten en allerlei plannen gemaakt (die wel afhankelijk zijn van een verbeterde corona-situatie). Ook is ondertussen met behulp van Belinda en Ruud aan een geheel nieuwe en frisse opzet van de website gewerkt. Deze is inmiddels online. Deze nieuwsbrief zal daar ook een plekje vinden, zo houden we jullie toch een beetje op de hoogte.

Vanuit het bestuur hopen we jullie allemaal binnenkort weer op onze reguliere clubavonden te mogen begroeten, waarbij we voorlopig met de corona-regels rekening zullen blijven moeten houden. Zo zal er de komende maanden met een schriftelijke aanmelding en verklaring vooraf gewerkt moeten worden en zullen de vanuit de overheid geldende regels strak moeten worden nageleefd. De opzet van onze clubavonden zal voorlopig dus anders blijven, waarbij het gezellige praatje met drankje/biertje aan de bar in de pauze er voorlopig helaas niet in zal zitten. Het is niet anders, eerst maar zien dat we de gang weer krijgen.

Tot aan de eerste clubavond (en/of excursie)….blijf ondertussen (voorzichtig en in goede gezondheid) van de natuur en je fotografie genieten.

Namens het bestuur van VNF Nijkerk,

Bert van Elten