OVER ONS

ALGEMEEN

Het voorzichtige initiatief van 11 fotografen om in het voorjaar van 2014 met elkaar te zoeken naar de mogelijkheid een vereniging op te richten werd op 16 november van dat jaar bezegeld met de ondertekening van de oprichtingsakte en statuten van de VNF Nijkerk. Een spannende stap, want zou er in de regio behoefte zijn? In maart van het daarop volgende jaar hadden we al 25 leden en inmiddels zijn dat er 35. We zijn een vereniging vóór en dóór leden van beginnend tot professioneel fotograaf. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar is er in meerderheid besloten om het ledenaantal niet verder te laten groeien en een wachtlijst te hanteren. Deze is nu in werking.

Wil je vrijblijvend kennis maken met VNF-Nijkerk? Kom dan eens een keer kijken op een van onze clubavonden. Deze clubavonden worden gehouden op de laatste donderdag van de maand en beginnen om 20.00 uur. Voor zo’n kennismakingsbezoek verzoeken wij je wel even aan te melden.
Aanmelden voor een bezoekje of informatie over een eventueel lidmaatschap en de lengte van de wachtlijst kan via het contactformulier.

© Henk van den Burg
DOELSTELLING

Onze doelstellingen zijn het bevorderen van de belangstelling voor en kennis over natuurfotografie in brede zin en het overdragen van kennis en inzicht in de natuur en het bevorderen van natuurbehoud.

Werkwijze: Dit wordt onder andere bereikt door het uitwisselen van ervaringen en kennis op de maandelijkse verenigingsavonden. Op deze avonden bespreken de leden onderling hun digitale en analoge beelden om de kwaliteit te verhogen door zo veel mogelijk, gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden. Omdat dit het beste tot stand komt in een ongedwongen sfeer, streven wij ook naar gezelligheid. Er wordt veel waarde gehecht aan een verantwoorde manier van fotograferen in de vrije natuur. Voorwaarde is dat het maken van foto’s nooit ten kosten mag gaan van deze natuur.

GEDRAGSCODE

Alle fotografen van VNF-Nijkerk dienen zicht te houden aan de ILCP Gedragscode voor natuurfotografen.

U kunt hier de gedragscode nalezen.

Website ILCP

© Aalt van Tongeren
BESTUURSLEDEN

Voorzitter: Joop Kielder
Secretaris: Ronald Huijssen
Penningmeester: Eline Schaafsma
Algemene bestuursleden: Eefje Rotteveel en Mark van de Veen

Postadres: Berliozlaan 4, 3862 GT Nijkerk
Algemeen emailadres: info@vnf-nijkerk.nl