GEDRAGSCODE

ILCP GEDRAGSCODE

Wij geven ons woord ethisch gedrag te bevorderen in de gehele fotografische gemeenschap door een voorbeeld van integriteit en professionaliteit te stellen. Om dit te doen, hebben wij de volgende principes aanvaard:

Integriteit : De doeltreffendheid van ons werk om natuurbescherming te stimuleren, is rechtstreeks verbonden met het feit dat het geaccepteerd wordt als geloofwaardig, zuiver, eerlijk. Hierin kunnen we geen compromis sluiten.
Respect : Wij geloven in respectvol en professioneel gedrag naar zowel hetgeen we fotograferen, menselijk of wild, als naar de mensen met wie we in contact komen.
Professionaliteit : Ons gedrag als individuen weerspiegelt het imago en de integriteit van elke andere ILCP Fellow en beïnvloedt het effect en geloofwaardigheid van de organisatie als geheel. Degene die zich consequent niet aan deze principes houdt, zal worden gevraagd afstand te doen van zijn Fellowship.

Geleid door deze gedragscode, nemen we de volgende principes aan:

VELDWERK

Als ILCP partner beloven onze impact op de gebieden en onderwerpen die we fotograferen zo klein mogelijk te houden. We zullen altijd het welzijn van onze onderwerpen boven alles plaatsen.
Speciale zorg in acht te nemen voor broedende vogels zodat we geen negatieve invloed hebben op het succes van de voortplanting of dat we het risico op predatie te vergroten. Het is belangrijk een veilige en verantwoordelijke werkafstand te handhaven en goed geïnformeerd te zijn. Onze invloed op het landschap te minimaliseren door de ethiek ‘laat geen sporen achter – breng het mee, neem het mee’ te volgen, die de integriteit en het karakter van de plaatsen waar we werken handhaaft. Van alle regels en gewoonten die ons gedrag in het veld zouden kunnen beïnvloeden bewust te zijn en deze te volgen.
Onze partners in natuurbescherming – wetenschappers, landeigenaren, gidsen en regeringsbeambten – met respect en professionaliteit te behandelen. Als we met inheemse bevolking werken, zullen we er alles aan doen hun culturele waarden en tradities te respecteren en zuiver weer te geven. Indien gewenst, zullen we de benodigde toestemming van regeringsinstanties en inheemse autoriteit vragen.

GEBRUIK VAN DIEREN IN GEVANGENSCHAP

In sommige gevallen kan het fotograferen van dieren in gevangenschap een waardevolle bron van zeldzame beeldwerk zijn, die waardevol kan zijn voor specifieke natuurbeschermingsdoeleinden. Echter, het gebruik van dieren in gevangenschap moet door dezelfde ethische overwegingen bepaald worden als elders: Het welzijn van het dier zou vooraan moeten staan. Instituten die dieren uitbuiten alleen voor de winst zouden niet gebruikt of gesteund moeten worden. Beelden van dieren in gevangenschap zullen dit eerlijk en duidelijk vermelden en nooit als wild aangeboden worden.

DIGITALE MANIPULATIE

De documentaire kracht van een foto is regelrecht verbonden met de waarde als een weergave van echte gebeurtenissen. Echter, met de komst van digitale technologie is de manipulatie van beelden gemakkelijker geworden en meer wijdverspreid, en dit kan leiden tot het ondermijnen van het vertrouwen van het publiek in fotografie als bewijsmateriaal. Daarom zijn wij van mening dat beeldmanipulatie nooit dusdanig de essentiële inhoud mag veranderen dat het de eigenlijke gebeurtenissen verkeerd weergeeft of dat het beoogde publiek wordt misleid, in enige context waar de waarheid van het beeld wordt verondersteld. Creatieve manipulatie moet, indien gebruikt, volledig bekendgemaakt worden aan de eindgebruiker.

WAARHEID IN BIJSCHRIFTEN

Foto’s brengen informatie over die zowel zuiver als eerlijk moet zijn. Inaccurate of oneerlijke bijschriften verminderen de effectiviteit van het beeld als middel voor natuurbescherming, ontwrichten de boodschap en ondermijnen het vertrouwen van het publiek.

© Ruud van Veenschoten