COVID-19

COVID-19

Vanwege het corona virus zijn al onze bijeenkomsten van maart t/m september geannuleerd.
Wij hopen in november onze planning weer op te kunnen pakken. Excursies gaan wel gewoon door. Voor de activiteiten die wel door kunnen gaan gelden er bepaalde regels.

 

AANVULLENDE REGELS i.v.m. het Corona virus (Covid-19) voor de activiteiten van VNF – Nijkerk 

Er is/wordt voor de activiteiten een coronacoördinator aangewezen. Hij / zij zal de aanwezige leden wijzen op het naleven van dit protocol. Aan de aanbevelingen en/of adviezen dient gehoor te worden gegeven. Bij herhaaldelijk negeren kan dat tot weigeren van deelname aan de activiteiten leiden.

PROTOCOL
Het is niet toegestaan deel te nemen aan activiteiten van VNF Nijkerk:

 • Met 1 of meerdere van de symptomen van mogelijke coronabesmetting (denk onder andere aan hoesten, hoofdpijn, koorts, pijnlijke keel, ernstige neusverkoudheid; zie ook de RIVM website).
 • Als je in de voorgaande 14 dagen in contact bent geweest met een persoon die besmet blijkt te zijn.
 • Als je binnen de afgelopen 14 dagen bent teruggekomen uit een land of gebied dat op de kaart van de overheid oranje op rood gekleurd is op de dag van de activiteit. Zie www.nederlandwereldwijd.nl.
 • Voor deelname aan een activiteit dient iedere deelnemer voor aanvang een vragenformulier in te vullen waarin hij/zij verklaard geen van de bekende verschijnselen van mogelijke corona te hebben, de afgelopen 14 dagen niet in contact te zijn geweest met iemand die een vastgestelde coronabesmetting heeft en de afgelopen 14 dagen niet in een land of een gebied te zijn geweest met een oranje of rood reisadvies. Daarnaast is het verplicht de naam, adres, woonplaats alsmede een telefoonnummer en/of e-mail adres in te vullen.
 • Dit vragenformulier wordt maximaal 24 uur voor de start ingevuld en bij aanvang van de activiteit ingeleverd. Het wordt overeenkomstig de regels voor de AVG gebruikt en 14 dagen na de activiteit vernietigd.
 • Deelnemers houden een minimale onderlinge afstand aan van 1,5 meter.
 • Zonder ingevuld vragenformulier wordt de deelname aan de activiteit niet toegestaan!

Voor deelneming aan de ledenavonden en gebruik van de Visburg gelden nog de volgende aanvullende regels :

 • Bij de ingang van het gebouw staat een ontsmettingsstation waar de handen ontsmet kunnen worden. De handen dienen ontsmet te worden als het gebouw betreden wordt.
 • De gang naar de grote zaal kent één looprichting, namelijk van de ingangsdeur naar de zaal. Alleen ter hoogte van de toiletten is 2-richtingen toegestaan met dien verstande dat binnenkomende gasten de gasten die vanuit de zaal gebruik willen maken van de toiletten, voorrang verlenen om zodoende de minimale afstand van 1,5 meter te bewaren.
 • De nooduitgang aan de achterzijde van de grote zaal dient als uitgang.
 • Op de vloer in de grote zaal zijn met tape de looprichting, en minimale afstanden tot de bar door middel van tape op de vloer aangegeven.
 • De grote zaal is ingericht met maximaal 20 zitplaatsen verdeeld over tien tafels.
 • De plek van de tafels en stoelen staat vast. Verplaatsen van tafels en stoelen is niet toegestaan.
 • Behalve het moment om aan de bar drinken op te halen, is het verplicht om plaats te nemen op één van de aanwezige zitplekken.
 • Het wisselen van zitplek gedurende de avond is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan in de buurt van de bar te blijven hangen/staan.
Houd te allen tijde de 1,5 meter regel in acht, let op elkaar en houd het veilig, zo kan het lukken om toch weer samen activiteiten te ondernemen !!!